Επιδημία Κορωνοϊού και Κυπριακά Ταχυδρομεία - Συνεχής Ενημέρωση

Αρχείο Ανακοινώσεων

Τελευταία Νέα

Αρχείο Ανακοινώσεων


Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν αναβαθμίσει και επεκτείνει την Υπηρεσία Parcel24, με την εγκατάσταση νέων συστημάτων καθώς και με την πλήρη αλλαγή του λογισμικού λειτουργίας.

Μπορείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητές στη νέα υπηρεσία στην ιστοσελίδα. Με το νέο σύστημα θα έχετε πλήρη πρόσβαση και έλεγχο στο λογαριασμό σας καθώς και τη δυνατότητα επιλογής συστήματος/συστημάτων εξυπηρέτησης.

Μέσω της Thalis Upload & Payment Platform (ThalisUpp)”, ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να αναρτά τα ζητούμενα έγγραφα που είναι απαραίτητα για να μπορεί το αντικείμενό του να τύχει τελωνειακής διαχείρισης, αν είναι δυνατόν, πριν την άφιξή του στην Κύπρο, επιταχύνοντας σημαντικά την όλη διαδικασία.