Αποδοχή και έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoice)

20/11/2018

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, υλοποιώντας τη στρατηγική τους για εκσυγχρονισμό  των υπηρεσιών τους, έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στις ψηφιακές υποδομές τους και είναι έτοιμα να αποδέχονται ηλεκτρονικά τιμολόγια εναρμονιζόμενα με την Oδηγία 55/2014.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετείχαν ως πιλοτικός οργανισμός, μαζί με άλλες κρατικές υπηρεσίες και φορείς του ιδιωτικού τομέα σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Είναι το πρώτο κυβερνητικό τμήμα που είναι σε θέση να αποδέχεται και να αποστέλλει ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Η νέα αυτή κατάσταση πραγμάτων δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για τους προμηθευτές και τους πελάτες των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Η διαδικασία της τιμολόγησης θα μπορεί πλέον να διεξάγεται ασφαλέστερα, εγκυρότερα, σαφώς οικονομικότερα, ταχύτερα και άρα πιο αποτελεσματικά.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να διερευνήσουμε το ενδιαφέρον σας για μια πιο εξατομικευμένη και ειδική ενημέρωση προς την εταιρεία/οργανισμό σας για τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τις νέες προοπτικές που δημιουργούνται αξιοποιώντας αυτή τη νέα ψηφιακή υποδομή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Στην ιστοσελίδα  www.ebizforall.com που λειτούργησε ειδικά για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπάρχουν πολλές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή σας.