Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεσμεύονται να προστατεύουν το ιδιωτικό σας απόρρητο για μια ασφαλή διαδικτυακή εμπειρία. Η παρούσα δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου καλύπτει την ιστοσελίδα www.cypruspost.post και διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων. Η προσπέλαση, διαφύλλιση ή/και χρήση της ιστοσελίδας, αποτελεί συγκατάθεση εκ μέρους σας ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να δεσμευθείτε από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις που περιέχονται στο παρόν και να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Συλλογή των Προσωπικών σας Στοιχείων

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συλλέγουν προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία, όπως την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, όνομα, διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας και τηλέφωνο. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία σας ενθαρρύνουν να διαβάζετε τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου  των άλλων ιστοσελίδων με τις οποίες επιλέγετε να συνδεθείτε μέσα από την ιστοσελίδα, για να κατανοήσετε με ποιο τρόπο εκείνες οι ιστοσελίδες συλλέγουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται τα στοιχεία σας. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν ευθύνονται για τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου ή άλλο περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων.

Χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για να λειτουργούν την ιστοσελίδα και να παραδίδουν τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που ζητάτε. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δυνατόν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία σας και για σκοπούς βελτίωσης της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης που σας παρέχουν.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν πωλούν, ενοικιάζουν ή εκμισθώνουν τις λίστες των πελατών τους σε τρίτους. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δε χρησιμοποιούν ούτε αποκαλύπτουν ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως φυλή, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις. Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θα αποκαλύψουν τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς ειδοποίηση μόνο αν αυτό απαιτηθεί δια νόμου ή με βάση την πεποίθηση, καλή τη πίστει, ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να: (α) συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νόμου ή με δικαστική αγωγή η οποία επιδίδεται στα Κυπριακά Ταχυδρομεία, (β) να προστατεύσει και υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή την περιουσία τους, και (γ) σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να  προστατεύσει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της ιστοσελίδας, ή του κοινού.

Χρήση Αρχείων Cookies

Η ιστοσελίδα των Κυπριακών Ταχυδρομείων αποτελείται από αρχεία "cookies" που έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να εξατομικεύσετε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Το cookie είναι κειμενικό αρχείο το οποίο τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από εξυπηρετητή ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να λειτουργήσουν προγράμματα ή να μεταδίδονται ιοί στον υπολογιστή σας. Τα cookies δίδονται αποκλειστικά σε σας και μπορούν να διαβαστούν μόνο από εξυπηρετητή ιστοσελίδας στο πεδίο που σας εξέδωσε το cookie. Ένας βασικός σκοπός των  cookies είναι η παροχή ενός βολικού στοιχείου εξοικονόμησης χρόνου. Ο σκοπός ενός cookie είναι να ενημερώνει τον εξυπηρετητή ότι επιστρέψατε σε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, αν προσωποποιήσετε τις σελίδες της ιστοσελίδας των Κυπριακών Ταχυδρομείων ή εγγραφείτε στο διαδικτυακό κατάστημα (eShop), το  cookie βοηθά ώστε να ανακληθούν τα συγκεκριμένα στοιχεία σας σε μεταγενέστερες επισκέψεις. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία καταχώρησης των προσωπικών σας στοιχείων. Όταν επιστρέψετε στην ίδια ιστοσελίδα www.cypruspost.post, οι πληροφορίες που δώσατε προηγουμένως μπορούν να ανακτηθούν, και μπορείτε με ευκολία να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία τα οποία εξατομικεύσατε. Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Οι περισσότεροι διαφυλλιστές (browsers) αυτόματα αποδέχονται τα cookies, αλλά μπορείτε συνήθως να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του διαφυλλιστή σας για να τα απορρίπτει αν προτιμάτε. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, είναι δυνατό να μην μπορείτε να βιώσετε πλήρως τα διαδραστικά στοιχεία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Ασφάλεια των Προσωπικών σας Στοιχείων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων είναι σημαντική για μας και αυτός είναι ο λόγος που διατηρούμε υλικούς, ηλεκτρονικούς και διαδικαστικούς μηχανισμούς διασφάλισης των προσωπικών σας στοιχείων και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, χρήση ή αποκάλυψη. Διασφαλίζονται οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που παρέχετε σε εξυπηρετητές υπολογιστών σε ελεγχόμενο ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση, χρήση ή αποκάλυψη. Όταν προσωπικές πληροφορίες (όπως αριθμός πιστωτικής κάρτας) μεταδίδεται σε άλλους Δικτυακούς Τόπους, προστατεύεται με τη χρήση κρυπτογράφησης, όπως το πρωτόκολλο Ασφαλούς Στρώματος Υποδοχών (Secure Socket Layer (SSL)).

Εκτός όπου αναφέρεται συγκεκριμένα στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιουσδήποτε τρίτους. Μπορεί να αποκαλύπτουμε συσσωρευμένα στοιχεία όπως δημογραφικά στοιχεία, και τις στατιστικές μας αναλύσεις σε τρίτους περιλαμβανομένων διαφημιστών και άλλων επιχειρηματικών εταίρων. Τέτοια συσσωρευμένα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία.  

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία επικαιροποιούν αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου από καιρό σε καιρό με σκοπό να αντικατοπτρίζεται η ανατροφοδότηση από τους πελάτες και άλλες πηγές. Σας ενθαρρύνουμε να προβαίνετε κατά καιρούς σε ανασκόπηση αυτής της Δήλωσης για να ενημερώνεστε για το πώς τα Κυπριακά Ταχυδρομεία προστατεύουν τα στοιχεία σας.

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία καλωσορίζουν τα σχόλιά σας αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν πιστεύετε ότι δεν έχουμε τηρήσει τους όρους της Δήλωσης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο registry@dps.mcw.gov.cy. Θα καταβάλλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες ώστε να διαπιστώσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημα χωρίς καθυστέρηση.

Συγκατάθεση

Δια του παρόντος δίνω τη συγκατάθεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων όπως υποδεικνύεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Αυτή η συγκατάθεση δεν αίρει την υποχρέωση των Κυπριακών Ταχυδρομείων ή/και άλλων, ανάλογα με την περίπτωση, να λαμβάνουν την προηγούμενη ελεύθερη, ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεση μου όποτε αυτή απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο. 138 (I) 2001  περί της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (Προστασία του Ατόμου).