Τελευταία Νέα

Αρχείο Ανακοινώσεων


Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Η υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να αποστείλουν ή να παραλάβουν χρήματα, χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο των Κυπριακών Ταχυδρομείων και των αντιπροσώπων τους, μέσω του παγκόσμιου δικτύου της MoneyGram που εκτείνεται σε 200 χώρες με 300.000 σημεία εξυπηρέτησης.

 

Η υπηρεσία είναι ιδανική για την αποστολή εγγράφων, αλληλογραφίας,  εμπορευμάτων και δειγμάτων με ταχύτητα και ασφάλεια, σε πολύ οικονομικές τιμές. Τα αντικείμενα τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης και έχουν άμεση προτεραιότητα τόσο κατά την προώθηση τους όσο και κατά τον εκτελωνισμό και παράδοσή τους. Διαβιβάζονται με ειδικές αποστολές σε περισσότερες από 128 χώρες.