Τελευταία Νέα

Αρχείο Ανακοινώσεων


Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διαθέτουν ποικιλία δώρων που μπορούν να προσφερθούν ως εταιρικά δώρα σε εκλεκτούς πελάτες και συνεργάτες σας και να προσδώσουν κύρος στην εταιρεία σας.
Ακόμη, είναι σε θέση να συζητήσουν τις ανάγκες σας σε εταιρικά δώρα και να σας προτείνουν και άλλες πρωτότυπες λύσεις.

Η υπηρεσία είναι ιδανική για την αποστολή εγγράφων, αλληλογραφίας,  εμπορευμάτων και δειγμάτων με ταχύτητα και ασφάλεια, σε πολύ οικονομικές τιμές. Τα αντικείμενα τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης και έχουν άμεση προτεραιότητα τόσο κατά την προώθηση τους όσο και κατά τον εκτελωνισμό και παράδοσή τους. Διαβιβάζονται με ειδικές αποστολές σε περισσότερες από 128 χώρες.