Απλά Δέματα

Η υπηρεσία δεμάτων παρέχει τη δυνατότητα αποστολής δεμάτων σε όλες τις χώρες του κόσμου με τις οποίες υπάρχει ταχυδρομική σύνδεση. Με χαμηλό κόστος μπορεί μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης να αποστείλει εμπορεύματα ή προσωπικά αντικείμενα στο εξωτερικό, με δυο τρόπους:

Η επιλογή είναι δική σας!

Η υπηρεσία δεμάτων παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού και ανίχνευσης του αντικειμένου (Track & Trace), σε όλη την πορεία του από την ταχυδρόμηση μέχρι την παραλαβή του από τον παραλήπτη.

Για υπολογισμό των τελών της υπηρεσίας, πατήστε εδώ.

Για πρόσβαση στον τιμοκατάλογο των Κυπριακών Ταχυδρομείων, πατήστε εδώ.