Ταχυδρομικές επιταγές

Ένας παραδοσιακός τρόπος για αποστολή χρημάτων ή για πληρωμές συνδρομών, προστίμων, τελών κλπ.