Επιδημία Κορωνοϊού και Κυπριακά Ταχυδρομεία - Συνεχής Ενημέρωση

Αρχείο Ανακοινώσεων

Τελευταία Νέα

Αρχείο Ανακοινώσεων


Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Ο ταχυδρομικός τομέας, τα τελευταία χρόνια, κλήθηκε, ως αποτέλεσμα ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών αλλά και πληθώρας επιλογών των χρηστών, να προσαρμοστεί ταχέως στα  νέα δεδομένα και απαιτήσεις της αγοράς.

Η προσαρμογή αυτή είναι ποκιλόμορφη και περιλαμβάνει θέματα οργάνωσης, τεχνολογικού εξοπλισμού, μεθόδων εργασίας, διαχείρισης πελατολογίου αλλά και εργασιακής κουλτούρας.

Η υπηρεσία είναι ιδανική για την αποστολή εγγράφων, αλληλογραφίας,  εμπορευμάτων και δειγμάτων με ταχύτητα και ασφάλεια, σε πολύ οικονομικές τιμές. Τα αντικείμενα τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης και έχουν άμεση προτεραιότητα τόσο κατά την προώθηση τους όσο και κατά τον εκτελωνισμό και παράδοσή τους. Διαβιβάζονται με ειδικές αποστολές σε περισσότερες από 128 χώρες.