Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία:

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων
Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος

Ταχυδρομική διεύθυνση
1900 Λευκωσία

Παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός
77778013

Τέλεφαξ
+357-22304154

Για αναζήτηση αντικειμένου (Track & Trace), πατήστε εδώ.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, μπορείτε να συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας: