Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα Κυπριακά Ταχυδρομεία:

Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων
Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος

Ταχυδρομική διεύθυνση
1900 Λευκωσία

Παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός
77778013

Τέλεφαξ
+357-22304154

Hλεκτρονικό ταχυδρομείο
registry@dps.mcw.gov.cy


Ή μπορείτε να συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας: