Συχνές Ερωτήσεις - Track & Trace

Πατήστε πάνω στην ερώτηση για να δείτε τη σχετική απάντηση.

 1. Οι ραβδωτοί κωδικοί που αναγνωρίζονται για συστημένα αντικείμενα, αντικείμενα EMS, δέματα και δέματα EPG έχουν τη μορφή:

 ΧΥ000000000ΖΖ

Όπου Χ γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου που δηλώνει την κατηγορία του αντικειμένου, Υ γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου που συμπληρώνει τον κωδικό και ΖΖ γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου που δηλώνουν τη χώρα αποστολής του αντικειμένου.

Οι ραβδωτοί κωδικοί που αναγνωρίζονται είναι όσοι ξεκινούν από:

 • R: συστημένα αντικείμενα
 • L: Expres
 • C: δέματα
 • CE: δέματα EPG
 • Ε: αντικείμενα EMS

Για παράδειγμα, το αντικείμενο RC109323211GR είναι συστημένο αντικείμενο με προέλευση την Ελλάδα. 

 1. Ραβδωτοί κωδικοί που ξεκινούν από «U», δεν μπορούν να ιχνηλατηθούν, αφού απλώς υποδηλώνουν ότι το αντικείμενο περιέχει εμπόρευμα. Σε περίπτωση που το αντικείμενο θα τύχει τελωνειακού ελέγχου, τότε καταχωρείται και μπορεί να ιχνηλατηθεί.  
 2. Για αντικείμενα QuickPost, οι ραβδωτοί κωδικοί είναι 10-ψήφιοι και έχουν τη μορφή 1234567890 ενώ για την υπηρεσία τοπικών ταχυμεταφορών PostExpress έχουν διάφορες μορφές με γράμματα ή/και αριθμούς.

Ελέγξετε:

 • Κατά πόσο ο κωδικός είναι σωστός
 • Αν ο ραβδωτός κωδικός ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες
 • Αν η καταχώρηση έγινε με αγγλικούς χαρακτήρες και χωρίς διαστήματα μεταξύ τους
 • Το αντικείμενο πιθανώς να μην έχει φτάσει ακόμη στη χώρα προορισμού ούτως ώστε να σαρωθεί ο κωδικός, άρα δεν παρουσιάζεται καταχώρηση στο Track & Trace
 • Έφτασε στη χώρα προορισμού, σαρώθηκε σε δικό της σύστημα. Μπορείτε να ψάξετε στο αντίστοιχο σύστημα της χώρας προορισμού είτε μέσω ιστοσελίδων όπως https://www.17track.net/en κτλ.

Αν επιθυμείτε να τύχει διερεύνησης η πορεία του αντικειμένου, μπορείτε να συμπληρώσετε Αίτηση Αναζήτησης από την ιστοσελίδα μας.

Σε περιόδους αιχμής και ιδιαίτερα κατά την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων, συνήθως παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των αντικειμένων. Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας για σχετικές ανακοινώσεις.

Σε άλλες περιόδους, μπορείτε να συμπληρώσετε αίτηση αναζήτησης, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι λόγοι της καθυστέρησης.

Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι πολλές ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου δίνουν εκτίμηση για την άφιξη του αντικειμένου στη χώρα προορισμού, η οποία δεν βασίζεται στην πραγματική διακίνηση του αντικειμένου. Η επίσημη πληροφόρηση δίνεται από την ιστοσελίδα μας και το σύστημα Track & Trace.

 • Ώρα: η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης στο σύστημα
 • Χώρα: η χώρα στην οποία βρίσκεται το αντικείμενα
 • Τοποθεσία: το σημείο διαχείρισης στο οποίο βρίσκεται το αντικείμενο (πχ. Ταχ. Γραφείο, Κέντρο Διαλογής, Ανταλλακτήριο Γραφείο κτλ).
 • Γεγονός: το γεγονός ιχνηλάτησης (tracking event)
 • Επόμενο Γραφείο: είναι το επόμενο σημείο διαχείρισης. Το αντικείμενο ΔΕΝ βρίσκεται ακόμη σε αυτό το σημείο.
 • Επιπρόσθετες πληροφορίες: σημαντικό πεδίο όπου καταχωρούνται επεξηγήσεις αναφορικά με το «Γεγονός» όπως φαίνεται πιο κάτω:

Αν στο σύστημα Track & Trace φαίνεται η πιο πάνω καταχώρηση, στη στήλη "Επιπρόσθετες πληροφορίες", μετά την πάροδο εύλογου διαστήματος για να ετοιμαστεί το αντικείμενο για παράδοση, μπορείτε να το παραλάβετε χωρίς την επίδειξη ειδοποιητηρίου. Αν θα το παραλάβει άλλο άτομο εκτός από το δικαιούχο, χρειάζεται εξουσιοδότηση.

Επικοινωνήστε με τον αποστολέα και επιβεβαιώστε την ορθότητα του ραβδωτού κωδικού που σας έχει δώσει. Αν ο αριθμός είναι ορθός, επικοινωνήστε μέσω της ιστοσελίδας μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας για να γίνει διερεύνηση.

Ο αριθμός αυτός είναι εσωτερικός αριθμός των Γερμανικών Ταχυδρομείων. Για να γίνει ιχνηλάτηση στο σύστημα Track & Trace, θα πρέπει να έχει τη μορφή CX123456789DE. Για να μετατραπεί σε αναγνωρίσιμο αριθμό, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://nolp.dhl.de. Αφού καταχωρήσετε τον αριθμό, θα μετατραπεί σε αναγνωρίσιμο αριθμό της μορφής CX123456789DE. 

Κάποιες χώρες χρησιμοποιούν ραβδωτούς κωδικούς που δεν βασίζονται στη διεθνώς χρησιμοποιούμενη μορφή που περιγράφεται στην παράγραφο 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ιστοσελίδες αναζήτησης αντικειμένων όπως την https://www.17track.net ή παρόμοιες, καταχωρώντας τον κωδικό και από εκεί θα σας παραπέμψει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα όπου αναγνωρίζεται ο κωδικός αυτός.

Όχι, αντικείμενα που δεν φέρουν ραβδωτό κωδικό δεν μπορούν να ιχνηλατηθούν στο σύστημα Track & Trace και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υποβληθεί γι’ αυτά αίτηση αναζήτησης. Η περίοδος κατά την οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναζήτησης κυμαίνεται από 3 μήνες για τα αντικείμενα EMS μέχρι και 6 μήνες για τα δέματα και τα συστημένα, από την επόμενη ημέρα από την ταχυδρόμηση.