Αίτηση Αναζήτησης Αντικειμένου

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την αίτηση σε μορφή PDF.

I. Περιγραφή Αντικειμένου

Σε περίπτωση ασφαλισμένου αντικειμένου.

II. Στοιχεία Αποστολέα

III. Στοιχεία Παραλήπτη

IV. Επισυναπτόμενα αρχεία

Παρακαλώ επισυνάψετε φωτογραφίες του αντικειμένου.

Λειτουργεί για εικόνες και αρχεία .pdf έως 2MB ή μικρότερα. Συνολικό μέγεθος αρχείων 4ΜΒ.