Επιστολικό Ταχυδρομείο

Γενικά

 Η υπηρεσία καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες ταχυδρομικών αντικειμένων:

Για το εξωτερικό, παρέχονται δύο διαφορετικοί τρόποι αποστολής αντικειμένων:

 Η επιλογή είναι δική σας!

[1] Αφορά μεμονωμένα αντικείμενα Α’ Προτεραιότητας σύμφωνα με τις μετρήσεις ποιότητας που διεξάγονται.

Για υπολογισμό των τελών της υπηρεσίας, πατήστε εδώ.

Για πρόσβαση στον τιμοκατάλογο των Κυπριακών Ταχυδρομείων, πατήστε εδώ.