Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.)

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Για την παροχή των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ., λήφθηκε υπόψη η αξιοποίηση του υφιστάμενου ταχυδρομικού δικτύου, ένα δίκτυο οικείο και εύκολα προσβάσιμο στον πολίτη. Για το σκοπό αυτό ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου , έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι φιλικοί προς τους επισκέπτες και χρηστικοί ως προς την εξυπηρέτηση τους.

Στόχος της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΟ., είναι η παραχώρηση δυνατότητας στον πολίτη να εξυπηρετείται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για μεγάλο μέρος των υπηρεσιών του δημοσίου από ένα σημείο εξυπηρέτησης, αποφεύγοντας έτσι την μετακίνηση του από μια υπηρεσία στην άλλη καθώς και την αχρείαστη γραφειοκρατία.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Τα ΚΕ.ΠΟ. προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες ως ακολούθως:

Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ.
Οι Υπηρεσίες ΚΕ.ΠΟ. παρέχονται από τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία και από το Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού, ως ακολούθως:

(α) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας
Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος

(β) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού
16ης Ιουνίου 1943 3, 3022 Λεμεσός

γ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας
Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023 Λάρνακα

(δ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου
Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025 Πάφος

(ε) Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού
Γλαύκου Κληρίδη 30, 4860 Αγρός

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού
Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στα υπό αναφορά Γραφεία είναι συνεχόμενο, από τις 08:00 - 15:00, Δευτέρα με Παρασκευή.

Για πληροφορίες του κοινού
Γενικές πληροφορίες προς το κοινό , θα παρέχονται από τον παγκύπριο αριθμό του Τηλεφωνικού Κέντρου των Κυπριακών Ταχυδρομείων και Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΚΕΠ) 77778013 και 1434 αντίστοιχα.