Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.)

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μέσα στα πλαίσια του στρατηγικού τους στόχου για επέκταση των δραστηριοτήτων τους αλλά και της διεύρυνσης της κοινωνικής τους πολιτικής, σε συνάρτηση και με τη γενική πολιτική για βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους πολίτες, παρέχουν από την 1 Ιουλίου 2015, Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.).

Για την παροχή των υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ., λήφθηκε υπόψη η αξιοποίηση του υφιστάμενου ταχυδρομικού δικτύου, ένα δίκτυο οικείο και εύκολα προσβάσιμο στον πολίτη. Για το σκοπό αυτό ανακαινίστηκαν και αναβαθμίστηκαν τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, καθώς και τα Ταχυδρομικά Γραφεία Αγρού και Κακοπετριάς, έτσι ώστε να δημιουργηθούν χώροι φιλικοί προς τους επισκέπτες και χρηστικοί ως προς την εξυπηρέτηση τους.

Στόχος της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΟ., είναι η παραχώρηση δυνατότητας στον πολίτη να εξυπηρετείται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για μεγάλο μέρος των υπηρεσιών του δημοσίου από ένα σημείο εξυπηρέτησης, αποφεύγοντας έτσι την μετακίνηση του από μια υπηρεσία στην άλλη καθώς και την αχρείαστη γραφειοκρατία.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Τα ΚΕ.ΠΟ. προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες ως ακολούθως:

Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται, πατήστε εδώ.

Γραφεία Παροχής Υπηρεσιών ΚΕ.ΠΟ.
Οι Υπηρεσίες ΚΕ.ΠΟ. παρέχονται από τα τέσσερα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία και από τα Ταχυδρομικά Γραφεία Αγρού και Κακοπετριάς, ως ακολούθως:

(α) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας
Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος

(β) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού
16ης Ιουνίου 1943 3, 3022 Λεμεσός

γ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας
Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023 Λάρνακα

(δ) Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου
Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025 Πάφος

(ε) Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού
Γλαύκου Κληρίδη 30, 4860 Αγρός

(στ) Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 20, 2800 Κακοπετριά

(ζ) Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκάρων
Ανδρέα Παπανδρέου 2, 7700 Πάνω Λεύκαρα

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού
Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού στα υπό αναφορά Γραφεία είναι συνεχόμενο, από τις 08:00 - 14:30, Δευτέρα με Παρασκευή

Η εξυπηρέτηση του κοινού για τα ΚΕ.ΠΟ. στα Επαρχιακά Γραφεία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού το οποίο μπορείτε να διευθετήσετε:

Για πληροφορίες του κοινού
Γενικές πληροφορίες προς το κοινό , θα παρέχονται από τον παγκύπριο αριθμό του Τηλεφωνικού Κέντρου των Κυπριακών Ταχυδρομείων  80002000 .