Διευθυντής

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ο κ. Ανδρέας Γρηγορίου, ο οποίος ήταν Διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών από την 1η Φεβρουαρίου 2008, διορίστηκε στη θέση Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 

Καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή ασκούν εναλλάξ σε μηνιαία βάση οι Πρώτοι Ταχυδρομικοί Επιθεωρητές Σωφρόνης Τσιάρτας (Οκτώβριος, Δεκεμβριος κοκ) και Παύλος Παυλίδης (Σεπτέμβριος, Νοέμβριος κοκ), μέχρι πλήρωσης της θέσης.






Παύλος Παυλίδης

Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο στις 31/12/1969 και κατοικεί στη Λεμεσό. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λεμεσό και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως υπαξιωματικός Πυροβολικού. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Acadia University στη Νέα Σκωτία του Καναδά με Κοινοπολιτειακή υποτροφία που του παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση του Καναδά. Από το 2012 είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc στη Δημόσια Διοίκηση και Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο του Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εργάστηκε από το 1993 μέχρι και το 2009 σε διευθυντικές θέσεις και ως κατά νόμο υπεύθυνος διευθυντής σε τουριστικά γραφεία. Προσλήφθηκε στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στις 16 Μαρτίου 2009 στη θέση του Πρώτου Ταχυδρομικού Επιθεωρητή. Προΐσταται του Τομέα Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης και Φιλοτελισμού. 

Είναι νυμφευμένος και έχει δυο παιδιά.

Σωφρόνης Τσιάρτας

Γεννήθηκε στον Πολύστυπο στις 25/2/1960 και κατοικεί στη Λευκωσία. Αποφοίτησε από το Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού. Είναι κάτοχος πτυχίου νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσλήφθηκε στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών το 1980 ενώ υπηρετεί ως Πρώτος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής από τι 15/7/2008. Προΐσταται του Τομέα Διοίκησης, Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και του Κλάδου Κοστολόγησης, Στατιστικής και Μελετών.

Είναι νυμφευμένος και έχει δυο παιδιά.