Διευθυντής

Από την 1η Φεβρουαρίου, 2008 ο κ. Ανδρέας Γρηγορίου ανέλαβε τα καθήκοντα Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών μετά από την επιλογή του από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Ο κ. Γρηγορίου γεννήθηκε στις 13 Απριλίου 1965. Αποφοίτησε από το Η΄ Λύκειο Λεμεσού το 1983. Υπηρέτησε τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά και στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου πήρε το πτυχίο Οικονομολόγου από το Οικονομικό Τμήμα το 1988. Το 2006 πήρε το μεταπτυχιακό τίτλο (Master) στη Δημόσια Διοίκηση (MPSM) από Cyprus International Institute of Management(CIIM).

Εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα από το 1988 μέχρι το 1992 και στη συνέχεια ξεκίνησε την καριέρα του στη Δημόσια Υπηρεσία.

Προσλήφθηκε στη θέση Βοηθού Φοροθέτη στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων το 1992 και εργάστηκε μέχρι το 1993. Στη συνέχεια προσλήφθηκε στο Τμήμα Τελωνείων στη θέση Εξεταστή Τελωνείων το 1993 και εργάστηκε μέχρι το 1996. Το 1996 προσλήφθηκε ως Λειτουργός στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και εργάστηκε μέχρι το 2002. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αποσπάστηκε στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών την περίοδο 1999 – 2001.

Το Νοέμβριο του 2002, προσλήφθηκε στη θέση Ανώτερου Λειτουργού, Υπεύθυνου για Οικονομικά και Νομικά θέματα στο νεοσύστατο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) όπου εργάστηκε μέχρι τον Ιανουάριο του 2008. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του , είχε μεταξύ άλλων και την ευθύνη για τη ρύθμιση του Τομέα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στην Κύπρο με την ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στην εθνική νομοθεσία.