Η Ιστορία των Κυπριακών Ταχυδρομείων

Στο πέρασμα του χρόνου, έχει αποδειχθεί ότι η ταχυδρομική ιστορία ενός τόπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υπόλοιπη ιστορία και δεν πρέπει ποτέ να διαχωρίζεται.

Όσο λοιπόν η ιστορία της Κύπρου είναι μακραίωνη και λαμπρή άλλο τόσο είναι και η ταχυδρομική της ιστορία.  Λίγα έθνη μπορούν να καυχηθούν ότι έχουν μια πλούσια παράδοση στον τομέα των ταχυδρομικών επικοινωνιών όσο η Κύπρος. Η θέση της, σταυροδρόμι στην Ανατολική Μεσόγειο και σταθμός διέλευσης και εφοδιασμού πλοίων, επέβαλε από το τέλος του δωδέκατου αιώνα τη λειτουργία ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη βασικών αναγκών στη διακίνηση προσώπων και αγαθών ιδιαίτερα δε μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Λουζινιανούς και στη συνέχεια από τους Ενετούς ως η τότε μεγαλύτερη εμπορική δύναμη.

Περίοδος Λουζινιανών  / Ενετών   (1192  - 1571)

Τουρκοκρατία 1571 -1878

Αγγλοκρατία 1878 – 1960

Κυπριακή Δημοκρατία,  (1960 – μέχρι την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004)

Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-σήμερα)


ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

α) Κυπριακά Γραμματόσημα 1880- 2004, Ιστορία και Πολιτισμός. Έκδοση Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Έτος 2004
β) Cyprus 1353-1986, Castle, Christies- Robson Lowe, Third Edition 1987
γ) Αρχείο Κυπριακών Ταχυδρομείων
δ) Ετήσιες Εκθέσεις Κυπριακών Ταχυδρομείων
ε) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών