Προσφορές

Οι προσφορές που προκηρύσσονται από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων στη διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Αφού εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας, θα πρέπει να ορίσετε τους κωδικούς CPV που σας ενδιαφέρουν. Οι κωδικοί CPV (Common Procurement Vocabulary), αντιστοιχούν σε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιλέγοντας τους σωστούς κωδικούς θα ενημερώνεστε για διαγωνισμούς που δημοσιεύονται και σχετίζονται με αυτούς που επιλέξατε.

Α/Α

Διαγωνισμός

Φάκελος

Περιγραφή

Ημερομηνία Υποβολής

Εντός/Εκτός Συστήματος

1

Τ.Υ.1/18

13.5.08 .1/18

Προμήθεια 1600 ΙδιωτικώνΤαχυδρομικών Θυρίδων

16/3

ΕΝΤΟΣ

2

Τ.Υ.2/18

13.5.08 .2/18

Προμήθεια 75 Τρόλεϊ για μεταφορά πλαστικών κιβωτίων, δεμάτων και ταχυδρομικών σάκων

20/4

ΕΝΤΟΣ

3

Τ.Υ.3/18

13.5.08.3/18

Εκμετάλλευση της καντίνας του Επαρχιακού

Ταχυδρομικού Γραφείου Λευκωσίας και των

Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

16/3

ΕΠΙΣ.ΕΦΗΜ.

4

Τ.Υ.Σ.Δ.4/18

13.5.08.4/18

Προμήθεια θηκών δελτίων αποστολής

27/2

ΕΚΤΟΣ

5

Τ.Υ.5/18

13.5.08.5/18

Προμήθεια-Αυτόματες Θυρίδες

ΕΝΤΟΣ

6

Τ.Υ.6/18

13.5.08.6/18

Εκμετάλλευση της καντίνας του Επαρχιακού

Ταχυδρομικού Γραφείου Λεμεσού.

11/3

ΕΠΙΣ.ΕΦΗΜ

7

Τ.Υ.7/18

13.5.08.7/18

Προμήθεια 750 άσπρων κοντομάνικων φανέλων

12/7

ΕΚΤΟΣ

Τ.Υ.7α/18

13.5.0.12.7α/18

Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα

11/5

ΕΚΤΟΣ

8

Τ.Υ.8/18

13.5.08.8/18

Προμήθεια ειδικών χαρτοκιβωτίων με εκτυπώσεις

20/4

ΕΝΤΟΣ

9

Τ.Υ.9/18

13.5.08.9/18

Προμήθεια 500.000 ρυθμιζόμενων πλαστικών ασφαλειών για ταχυδρομικούς σάκους

20/4

ΕΚΤΟΣ

10

Τ.Υ.10/18

13.5.08.10/18

Υπηρεσίες-Υποστήριξη Λογισμικού

ΕΚΤΟΣ (απευθείας ανάθεση)

11

Τ.Υ.11/18

13.5.08.11/18

Προμήθεια λευκών φακέλων αλληλογραφίας Α προτεραιότητας

18/6

ΕΚΤΟΣ

12

Τ.Υ.12/18

13.5.08.12/18

Προμήθεια Γραμματοσήμων

ΕΝΤΟΣ

12α

Τ.Υ.12α/18

13.5.0.12.12α/18

Προμήθεια σκάννερ

20/6

ΕΚΤΟΣ

13

Τ.Υ.Σ.Δ.13/18

13.5.08.13/18

Προμήθεια πινακίδων για ταχυδρομικούς σάκκους

23/7

ΕΚΤΟΣ

14

Τ.Υ.Σ.Δ.14/18

13.5.08.14/18

Προμήθεια πλαστικών σακουλιών

ΕΚΤΟΣ

15

Τ.Υ.Σ.Δ.15/18

13.5.08.15/18

Προμήθεια-Ειδικές Κλειδαριές

21/9

ΕΚΤΟΣ

16

Τ.Υ.Σ.Δ.16/18

13.5.08.16/18

Τοποθέτηση 8800 θυρίδων Κ.Πάφου

21/9

ΕΚΤΟΣ

17

Τ.Υ.Σ.Δ.17/18

13.5.08.17/18

Προμήθεια-Αλουμίνια πλαίσια για διαφημίσεις

ΕΚΤΟΣ

18

Τ.Υ.Σ.Δ.18/18

13.5.08.18/18

Προμήθεια-Λαστιχάκια

15/10

ΕΚΤΟΣ

19

Τ.Υ.Σ.Δ.19/18

13.5.08.19/18

Υπηρεσίες-Κοστολογικό

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

20

Τ.Υ.Σ.Δ.20/18

13.5.08.20/18

Έλεγχος των Μετρήσεων Χαρακτηριστικών της Αλληλογραφίας μεμονωμένων αντικειμένων Α’ Προτεραιότητας, Εσωτερικού και Διασυνοριακού Ταχυδρομείου, οι οποίες θα διεξάγονται από το Τμήμα σε συνεχή βάση από 1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021

26/10

ΕΚΤΟΣ

21

Τ.Υ.Σ.Δ.21/18

13.5.08.21/18

22

Τ.Υ.Σ.Δ.22/18

13.5.08.22/18

Πλαστικοί φακέλοι

ΕΚΤΟΣ

23

Τ.Υ.Σ.Δ.23/18

13.5.12.23/18

Διαφημιστικά Δώρα

12/11

ΕΚΤΟΣ

24

Τ.Υ.Σ.Δ.24/18

13.5.0.12. 24/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

25

Τ.Υ.Σ.Δ.25/18

13.5.0.12. 25/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

26

Τ.Υ.Σ.Δ.26/18

13.5.0.12. 26/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

27

Τ.Υ.Σ.Δ.27/18

13.5.0.12. 27/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

28

Τ.Υ.Σ.Δ.28/18

13.5.0.12. 28/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

29

Τ.Υ.Σ.Δ.29/18

13.5.0.12. 29/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

30

Τ.Υ.Σ.Δ.30/18

13.5.0.12. 30/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

31

Τ.Υ.Σ.Δ.31/18

13.5.0.12. 31/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

32

Τ.Υ.Σ.Δ.32/18

13.5.0.12. 32/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

33

Τ.Υ.Σ.Δ.33/18

13.5.0.12. 33/18

Δρομολόγια εντός Κύπρου

15/11

ΕΚΤΟΣ

34

Τ.Υ.Σ.Δ.34/18

13.5.0.12. 34/18

Μεταλλικά ερμάρια φύλαξης

3/12

ΕΚΤΟΣ