Φιλοτελισμός

Ο φιλοτελισμός είναι η συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων π.χ. γραμματοσήμων, Φακέλων Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας (ΦΠΗΚ), σφραγίδων και είναι το πιο διαδεδομένο και δημοφιλές χόμπι με πολύ παλιά ιστορία. Συνδυάζει την πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου με την ευχάριστη διάθεση ελεύθερου χρόνου. Αυτά τα δύο στοιχεία φαίνεται ότι έχουν συνδράμει στον χαρακτηρισμό του, από πολλά συγγράμματα σχετικά με το φιλοτελισμό, ως το ευγενές χόμπι των μορφωμένων και πολιτισμένων ανθρώπων.

Η πιο διαδεδομένη κατηγορία φιλοτελισμού, η οποία θεωρείται και ως η πιο παλιά είναι αυτή της συλλογής γραμματοσήμων.

Με την πάροδο του χρόνου όμως εμφανίστηκαν και άλλα είδη όπως των ΦΠΗΚ, των Καρτών Μάξιμουμ κ.α.

Πιο κάτω θα αναφερθούμε στις κυριότερες κατηγορίες φιλοτελισμού καθώς και στο αντικείμενο με το οποίο πραγματεύονται.


Παραδοσιακός Φιλοτελισμός(Traditional Philately)
Ο παραδοσιακός φιλοτελισμός έχει ως αντικείμενο συλλογής τα γραμματόσημα, τα αναμνηστικά φύλλα (μινιατούρες) και τους ΦΠΗΚ από διάφορες χώρες.
Με το πέρασμα του χρόνου και την εμφάνιση αρκετών νέων χωρών στο παγκόσμιο αλλά και του σχετικά ψηλού κόστους συλλογής ταχυδρομικών αντικειμένων από όλες τις χώρες, φάνηκε η ανάγκη δημιουργίας υποκατηγοριών του είδους, όπως για παράδειγμα , τη συλλογή των πιο πάνω αντικειμένων από συγκεκριμένες χώρες ή συγκεκριμένες περιφέρειες π.χ. Ευρώπη, Ασία κ.ο.κ. Είναι το πιο διαδεδομένο είδος φιλοτελισμού.

Φιλοτελισμός Ταχυδρομικής Ιστορίας (Postal History)
Ασχολείται με την συλλογή χρησιμοποιημένων φακέλων, ταχυδρομικών καρτών καθώς επίσης και των περιβλημάτων συσκευασίας ταχυδρομικών δεμάτων. Βασικός σκοπός του είναι η μελέτη μέσα από την συλλογή, των ταχυδρομικών τελών, σημάνσεων και δρομολογίων.

Φιλοτελισμός Ταχυδρομικών Μουόφυλλων (Postal Stationery)
Ασχολείται με όλα τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία φέρουν σφραγίδα η οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που δείχνει ότι έχει προπληρωθεί το ταχυδρομικό τέλος π.χ. σφραγισμένες κάρτες, φακέλους, φακέλους συστημένης αλληλογραφίας και πρόσφατα αερογράμματα.

Θεματικός Φιλοτελισμός(Τhematic Philately)
Ο Θεματικός Φιλοτελισμός έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση του ταχυδρομικού συλλεκτικού αντικειμένου από τον Παραδοσιακό Φιλοτελισμό. Ο συλλέκτης φιλοτελιστής βλέπει το αντικείμενο από την πλευρά του θέματος δηλαδή από το αντικείμενο του σχεδίου.

Με απλά λόγια ο φιλοτελιστής αυτού του είδους συλλέγει ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία απεικονίζουν κάτι το συγκεκριμένο π.χ. λουλούδια, ζώα, ορυκτά κτλ. Αυτοί οι συλλέκτες θεωρούνται από τις υπηρεσίες φιλοτελισμού των χωρών ως ευκαιριακοί διότι δεν συλλέγουν γραμματόσημα από κάθε έκδοση.

Αεροφιλοτελισμός (Aerophilately)-Aστροφιλοτελισμός(Astrophilately)
Στο παρελθόν οι Ταχυδρομικές Αρχές προέβησαν στην έκδοση γραμματοσήμων καθώς και φακέλων μεταφοράς αντικειμένων αεροπορικώς. Συνέπεια αυτών των νέων εκδόσεων είχε αναπτυχθεί ένα νέο είδος φιλοτελισμού ο Αεροφιλοτελισμός που είχε ως αντικείμενο συλλογής, τα γραμματόσημα και φακέλους αερομεταφοράς.
Σήμερα ο φιλοτελισμός αυτού του είδους ασχολείται με τη συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων που εκδίδονται με την ευκαιρία εγκαινίων νέων αεροπορικών δρομολογίων ή τα εγκαίνια νέων τύπων αεροσκαφών.

Πιο πρόσφατα, ως συνέπεια της ανάπτυξης των διαστημικών ταξιδιών, έχει αναπτυχθεί ο Αστροφιλοτελισμός (Astrοphilately) ο οποίος πραγματεύεται με ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία έχουν σχέση με το διάστημα.

Μαξιμαφιλία (Maximaphily)
Αντικείμενο αυτής της κατηγορίας φιλοτελισμού είναι η συλλογή Καρτών Μάξιμουμ (Maximum Cards). Αυτές οι κάρτες συνήθως εκδίδονται από ιδιώτες με την ευκαιρία της κυκλοφορίας μιας νέας σειράς γραμματοσήμων. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το γραμματόσημο αποτελεί μέρος ή έχει σχέση με την κάρτα ή είναι λεπτομέρεια από την απεικόνιση της κάρτας. Πρόσφατα αρκετές Ταχυδρομικές Υπηρεσίες έχουν προβεί στην έκδοση Καρτών Μάξιμουμ, όπως και οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Κύπρου, βλέποντας το ενδιαφέρον αρκετών φιλοτελιστών για το είδος αυτό.

Η Φιλοτελική Λογοτεχνία (Philatelic Literature)
Ξέχωρα από την κάθε έκδοση γραμματοσήμων οι Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και ιδιώτες εκδίδουν διάφορα διαφημιστικά φυλλάδια των σειρών, καταλόγους με πληροφορίες, περιοδικά με νέα γύρω από τα γραμματόσημα καθώς και βιβλία. Αυτές λοιπόν οι εκδόσεις αποτελούν το αντικείμενο συλλογής της Φιλοτελικής Λογοτεχνίας.

Νεανικός Φιλοτελισμός (Youth Philately)
Όπως θα αντιλαμβάνεται κάποιος από την πιο πάνω ονομασία, το είδος αυτό έχει σχέση με τους νέους. Σε αυτή την περίπτωση, οι νέοι μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας τους αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα συλλεκτών που ασχολούνται με οποιανδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες φιλοτελισμού και διαγωνίζονται μεταξύ τους.

Τα Χαρτόσημα (Revenue Stamps)
Αν και η συλλογή χαρτοσήμων προηγήθηκε αυτής των γραμματοσήμων, έχει αναγνωριστεί τελευταία ως κατηγορία φιλοτελισμού.
Τα χαρτόσημα έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τα γραμματόσημα όσον αφορά την όψη και εκδίδονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες ενός Κράτους με σκοπό την είσπραξη φόρων για χρηματικές συναλλαγές.

Μοντέρνος Φιλοτελισμός (Mophila)
Αυτή η κατηγορία φιλοτελισμού ασχολείται με τις μοντέρνες εκδόσεις γραμματοσήμων καθώς επίσης και με τις εκδόσεις των τελευταίων 15 χρόνων. Η αναγκαιότητα δημιουργίας αυτής της κατηγορίας φιλοτελισμού έχει προκύψει μέσα από την λανθασμένη εντύπωση ότι φιλοτελισμός σημαίνει συλλογή παλιών και σπάνιων γραμματοσήμων μόνο.

Η δημιουργία νέων ανεξαρτήτων κρατών, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη τους αποτελεί τον αιμοδότη αυτού του είδους φιλοτελισμού για τον οποίο, είναι παραδεκτό από πολλούς, ότι το μέλλον του ανήκει.