25χρονα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)

Σχεδιαστής: Μανώλης Εμμανουήλ


25χρονα της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ)

Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) είναι πολιτική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1993, με έδρα της Διεθνούς Γραμματείας της τη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα. Στη ΔΣΟ μετέχουν κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες είκοσι πέντε χωρών, περιλαμβανομένης της Κύπρου, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος. Σκοπός της ΔΣΟ είναι η ανάπτυξη πολυεπίπεδης πολιτικής και πολιτισμικής δραστηριότητας, στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης επαφών και διεύρυνσης σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων Κοινοβουλίων και πέραν αυτών, η κατανόηση των σύγχρονων πολιτικών φαινομένων και κοινωνικών ρευμάτων και η ανάδειξη των στοιχείων της Ορθοδοξίας που επηρεάζουν θετικά την αλληλοκατανόηση μεταξύ πολιτισμών, λαών και κρατών. Η ΔΣΟ συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια δημιουργικής κοινοβουλευτικής παρουσίας στα διεθνή δρώμενα και στα πλαίσια του προγραμματισμού επετειακών εκδηλώσεων αναφοράς στο γεγονός αυτό, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, μετά από εισήγηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, προχώρησαν στην έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου.


Ποσότητες:
€0,64: 191.000

Φ.Π.Η.Κ
€1,29: 5.000