Ευρώπη 2017 - Κάστρα

Σχεδιαστής: Ιωάννα Κάλλη

Το θέμα της φετινής σειράς «Ευρώπη» που έχει επιλεγεί από τον Ευρωπαϊκό Ταχυδρομικό Οργανισμό (PostEurop) και είναι κοινό για όλες τις χώρες-μέλη του οργανισμού, είναι  «Τα Κάστρα».  Η σειρά «Ευρώπη 2017» αποτελείται από δύο γραμματόσημα στα οποία απεικονίζονται κάστρα της Κύπρου.

Στο γραμματόσημο των 41 σεντ απεικονίζεται το κάστρο της Λάρνακας το οποίο στη μορφή που βρίσκεται σήμερα,  κτίστηκε από τους Οθωμανούς το 1625 και αντικατέστησε παλαιότερο κάστρο των Λουζινιανών που είχε υποστεί καταστροφές. Το κάστρο χρησιμοποιήθηκε ως τόπος διαμονής στρατιωτικής φρουράς, αλλά και για προστασία του γειτονικού αγκυροβολίου.

Στο γραμματόσημο των 64 σεντ απεικονίζεται το κάστρο της Πάφου που κτίστηκε αρχικά στα μέσα του 13ου αιώνα από τους Λουζινιανούς και καταστράφηκε λίγο πριν από την αναμενόμενη εισβολή των Οθωμανών στα 1570. Τμήμα του κάστρου αυτού επιδιορθώθηκε από τους Οθωμανούς  το 1589 και πήρε τη σημερινή του μορφή.


Ποσότητες:
€0,41: 275.000
€0,64: 110.000

Τευχίδια:
€4,20: 10.000

Φ.Π.Η.Κ.:
€1,75: 6.000