Φάροι

Σχεδιαστής: Μέλανη Ευσταθιάδου

Ο φάρος είναι συνήθως οικοδόμημα που μοιάζει με πύργο και χρησιμεύει ως φωτιστικό μέσο στις διάφορες ακτές για αναγνώριση τους από τους ναυτιλλόμενους. Ως εκ τούτου, οι φάροι είναι τοποθετημένοι σε ακρωτήρια, σε λιμάνια και σε δύσκολα θαλάσσια περάσματα. Ο καθένας στέλνει το φως του με ένα ιδιαίτερο τρόπο σε ορισμένη απόσταση, με καθορισμένες διακοπές και διάρκεια και με συγκεκριμένα χρώματα που είναι διεθνώς γνωστά και καταγραμμένα στους ναυτικούς κώδικες. Στα γραμματόσημα της σειράς αυτής απεικονίζονται τρείς από τους φάρους της Κύπρου, του Κιτίου, της Πάφου και του Κάβο Γκρέκο. Οι φάροι αυτοί, στη μορφή που είναι σήμερα, χτίστηκαν το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και κατά την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν εγχώρια υλικά. Σήμερα, οι παλαιότεροι συμβατικοί μηχανισμοί λειτουργίας τους αντικαταστάθηκαν από μοντέρνα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα που επέτρεψαν την ενίσχυση του φωτισμού τους και την επέκταση της φωτεινότητάς τους από τα εφτά στα δεκαεφτά ναυτικά μίλια. Η λειτουργία των φάρων αυτών υπάγεται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου. Ο φάρος του Κιτίου έχει ύψος 22 μέτρα και βρίσκεται χτισμένος σε υψόμετρο 10 μέτρων από τη θάλασσα στην απόληξη του ομώνυμου ακρωτηρίου στα νοτιοανατολικά του χωριού Περβόλια. Ο φάρος της Πάφου βρίσκεται στα δυτικά του Κάστρου της Πάφου, ο δε φάρος του Κάβο Γκρέκο βρίσκεται κτισμένος στην απόληξη του ομώνυμου ακρωτηρίου στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου.


Ποσότητες:
€0,34: 1.300.000
€0,43: 1.000.000

Φ.Π.Η.Κ.:
€1,11: 8.000

Αναμνηστικό Φύλλο
€1,71: 75.000

Φ.Π.Η.Κ.:
€2,05: 8.000