Να συμπληρώνεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο ΦΠΑ έχει πληρωθεί ΚΑΙ κατά την αγορά από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου.

I. Στοιχεία Παραλήπτη

σημ. Μόνο για φυσικά πρόσωπα

IΙ. Στοιχεία Πληρωμής