Ιστιοφόρα Πλοία

Σχεδιαστής: Αντωνία Χατζηγεωργίου

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της ναυπηγικής κατέχουν τα ιστιοφόρα πλοία, τα πλοία δηλαδή που φέρουν ιστία (πανιά) που κρεμιόνται από τον ιστό (κατάρτι) ή από την κεραία του ιστού και τα οποία κινούνται με τη δύναμη του ανέμου και έτσι τα πλοία αυτά κινούνται προς τα εμπρός.Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που ναυπήγησαν ιστιοφόρα πλοιάρια.  Τα πρώτα ιστία (πανιά) που επινόησε ο άνθρωπος ήταν από τομάρια ζώων ή ψάθες και αργότερα κατασκευάστηκαν τα λινά υφαντά πανιά.   Υπάρχουν ιστία πολλών σχημάτων που ανάλογα φέρουν διάφορες ονομασίες (π.χ. κλόκος, πλωριός, παπαφίγκος κλπ.). Οι ΄Αραβες εισήγαγαν πρώτοι τριγωνικά πανιά, τα λεγόμενα «λατίνια» που προσαρμοζόμενα κατάλληλα στα κατάρτια, έδωσαν στα πλοία τη δυνατότητα να πλέουν με «βόλτες», ακόμα και ενάντια στην πνοή του ανέμου.Με   την εξέλιξη της ναυπηγικής στο 16ο αιώνα, προστέθηκε στα ιστιοφόρα και δεύτερο κατάστρωμα, ενώ η ποικιλία προσαρμογής των πανιών και η ναυπηγική αρχιτεκτονική δημιούργησε αμέτρητες ποικιλίες ιστιοφόρων (ακάτια, καραβέλλες, φρεγάτες, βρίκια, πάρωνες, δρόμωνες,  γαλέρες κλπ.)  Η εφεύρεση της ατμομηχανής στο τέλος του τέλος του 18ου αιώνα και η εισαγωγή της στη ναυπηγική στις αρχές τους 19ου αιώνα οδήγησαν στην εγκατάλειψη των ιστίων και στην κυριαρχία των ατμόπλοιων στη θάλασσα. Σήμερα, τα ιστιοφόρα πλοιάρια έχουν ενισχυθεί εκτός από τα ιστία και με ατμομηχανή, η δε ναυσιπλοΐα με πλοιάρια που φέρουν μόνο πανί (ιστίο), γίνεται μόνο για ψυχαγωγικούς λόγους ή για συμμετοχή σε αθλητικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες.


Ποσότητες:
€0,22: 500.000
€0,43: 60.000
€0,85: 300.000

Φ.Π.Η.Κ.:
€1,84: 8.000