Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 2012

Σχέδιο-Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Partners Consortium

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η άσκηση της υψηλής αυτής αποστολής, σύμφυτης με την ιδιότητα του μέλους της ΕΕ, συνιστά μοναδική ιστορική πρόκληση, αλλά και σημαντική στρατηγική επένδυση για τη χώρα μας.

Σεμνά και ταπεινά, αλλά και φιλόδοξα, η Κύπρος θα βρεθεί στο κέντρο του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, θα εργαστεί με συνέπεια και σύνεση ως ένας αξιόπιστος, ισότιμος και υπεύθυνος εταίρος και θα συμβάλει με το δικό της χρωματισμό και την ιδιαίτερη κοινωνική της ευαισθησία στην οικοδόμηση της Ευρώπης του αύριο. 

Με όραμα μια «Καλύτερη Ευρώπη» που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της και στον κόσμο, στη βάση της θεμελιώδους αρχής της αλληλεγγύης και της αποτελεσματικότητας, η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην  εύστοχη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και στη διασφάλιση της συνοχής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις και τις προσδοκίες του συνόλου των Ευρωπαίων πολιτών, να δημιουργεί ελπίδα και προοπτική, να ενισχύει την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής, να αναδεικνύει την Κύπρο και την ΕΕ στο σύνολο της σε ένα φιλόξενο τόπο, σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες.


Ποσότητες:
€0,51: 50.000

Φ.Π.Η.Κ:
€0,85: 7.000
€10,34: 7.000

Αναμνηστικό φύλλο:
€10,00: 20.000