Έργα Κυπριακής Λαϊκής Παράδοσης

Σχεδιαστής: Νίκος Ιεροδιακόνου

Δύο διαφορετικά είδη της Κυπριακής Λαϊκής παράδοσης ως συνέχεια της σειράς που κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, παρουσιάζουν τα γραμματόσημα της σειράς αυτής.

Το γραμματόσημο των €0,41 σεντ παρουσιάζει την τέχνη της καλαθοπλεκτικής, την κατασκευή καλαθιών και άλλων παρόμοιων ειδών καθημερινής χρήσης με τη χρησιμοποίηση πρώτων υλών από την πλούσια χλωρίδα της Κύπρου, όπως καλαμιών, κλάδων αγριοτριμιθιάς, στελεχών από υδρόβια φυτά κ.ά.

Το γραμματόσημο των €0,64 σεντ παρουσιάζει την ξυλογλυπτική τέχνη που ασκήθηκε από λαϊκούς τεχνίτες, τους «ταλιαδώρους» οι οποίοι διακοσμούσαν συνήθως με φυτικά μοτίβα, απλοποιημένες μορφές ζώων ή πουλιών και άλλα γεωμετρικά σχέδια, ξύλινες κατασκευές και έπιπλα, όπως τα «σεντούκια» ή τις «κασέλες» για φύλαξη των ασπρορούχων, τις «σουβάντζες», ξύλινα μακρόστενα ράφια, άλλα έπιπλα καθώς και είδη εκκλησιαστικής χρήσης, όπως εικονοστάσια, τέμπλα ναών, άμβωνες, βημόθυρα κ.ά.


Ποσότητες:
€0,41: 110.000
€0,64: 190.000

Φ.Π.Η.Κ.:
€1,47: 6.000