Κυκλοφορία δυο νέων εκδόσεων γραμματοσήμων

14/03/2018

Η Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 είναι η μέρα κυκλοφορίας δυο νέων εκδόσεων γραμματοσήμων:

«Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2018»

Η σειρά αποτελείται από ένα γραμματόσημο αξίας €0,64, σε φύλλα των 8 γραμματοσήμων και Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας.

«Χαλλούμι»

Η  σειρά «Χαλλούμι» αποτελείται από ένα γραμματόσημο αξίας €0,41, σε φύλλα των 8 γραμματοσήμων  και Φάκελο Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδόσεις αυτές, μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Φιλοτελισμός->Κυπριακά Γραμματόσημα-Εκδόσεις->Εκδόσεις 2018.

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε το αντίστοιχο φιλοτελικό υλικό από το e-Shop που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.