Μεταβίβαση Ταχυδρομικής Θυρίδας

17/09/2018

Μεταβίβαση Ταχυδρομικής Θυρίδας μέσω «Αριάδνης»

 

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη «Αριάδνη» σας βοηθά να μεταβιβάσετε την Ταχυδρομική Θυρίδας σας σε νέο ενοικιαστή με εύκολο και γρήγορο τρόπο μέσω της ιστοσελίδας μας.

Αν έχετε ταυτοποιηθεί μέσω της «Αριάδνης», συμπληρώστε ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα έντυπα ως υφιστάμενος ή νέος ενοικιαστής, χωρίς την ανάγκη αποστολής οποιωνδήποτε πιστοποιητικών ή επιπρόσθετων στοιχείων. Η μεταβίβαση θα ολοκληρωθεί σε εντός πέντε εργάσιμων ημερών χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους σας!

Αν είστε ο υφιστάμενος ενοικιαστής (θα μεταβιβάσετε τη Θυρίδα), πατήστε εδώ.

Αν είστε ο νέος ενοικιαστής (θα αποδεχθείτε τη μεταβίβαση), πατήστε εδώ.