Οδικό δίκτυο

8/01/2020

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν  ότι λόγω των καιρικών συνθηκών και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο με  το κλείσιμο δρόμων θα σημειωθούν καθυστερήσεις στην παράδοση / παραλαβή αλληλογραφίας  προς και από κοινότητες των ορεινών περιοχών.