Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων

9/10/2018

Στις 9 Οκτωβρίου κάθε χρόνο η ταχυδρομική οικογένεια γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων.  Σαν τέτοια μέρα, στη Βέρνη της Ελβετίας το 1874, πριν 144 χρόνια, 22 χώρες αποφάσισαν την ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (ΠΤΕ) με κύριο στόχο την κατάργηση των συνόρων για ελεύθερη διακίνηση και παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε οποιοδήποτε σημείο της υφηλίου. 

Μέσα σ’  αυτά τα πλαίσια τα Κυπριακά Ταχυδρομεία διοργανώνουν φέτος τις πιο κάτω δραστηριότητες: