Ταχυδρομικό Πρακτορείο Αρμενοχώρι Λεμεσού

21/02/2019

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Αρμενοχώρι Λεμεσού και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Αρμενοχώρι καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή €200,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 01 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού  τηλ. 25802254- 25802256.