Ταχυδρομικό Πρακτορείο Ιδαλίου

25/11/2019

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους του Δήμου Ιδαλίου  και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας  στις περιοχές Κωνστάντια, Καλλιθέα, Ηλιούπολη & Νέα Λήδρα με αμοιβή €700,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 06 Δεκεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λευκωσίας  τηλ. 22805800 - 22805899.