Ταχυδρομικό Πρακτορείο Μελίνης

4/11/2019

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Μελίνη που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του οικείου Ταχυδρομικού Πρακτορείου με αμοιβή  €350,00 το έτος με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 20η Νοεμβρίου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λάρνακας τηλ. 24802450-24802600.