Ταχυδρομικό Πρακτορείο Παλώδιας Λεμεσού

4/07/2019

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δέχεται αιτήσεις από κατοίκους της κοινότητας Παλώδιας  Λεμεσού και της γύρω περιοχής που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη διαχείριση του Ταχυδρομικού Πρακτορείου Παλώδιας καθώς επίσης και το έργο της κατ’ οίκον διανομής της αλληλογραφίας με αμοιβή  €462,00 το μήνα, με τη μορφή της ανάθεσης καθηκόντων και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 16η  Ιουλίου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στον Επαρχιακό Ταχυδρομικό Λειτουργό Λεμεσού  τηλ. 25802254- 25802256.