Υπενθύμιση για την καταβολή ενοικίου ιδιωτικών ταχυδρομικών θυρίδων

25/01/2019

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών πληροφορεί τους ενοικιαστές Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ι.Τ.Θ.), συμπεριλαμβανομένων και των Κυβερνητικών Τμημάτων, ότι το ενοίκιο για την περίοδο από 1η  Ιανουαρίου μέχρι 31η  Δεκεμβρίου 2019 θα πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 15 Φεβρουαρίου, 2019. Όσοι ενοικιαστές Ι.Τ.Θ. επιθυμούν μπορούν να προπληρώσουν το ενοίκιο για 2 ή 3 χρόνια. Πληρωμές μπορούν να γίνονται σε οποιοδήποτε Ταχυδρομικό Γραφείο ανεξάρτητα από που βρίσκεται η Ι.Τ.Θ, με αποστολή επιταγής στο Διευθυντή του Τμήματος, 1900 Λευκωσία, από τη διαδικτυακή πύλη μέσω της ιστοσελίδας μας www.cypruspost.gov.cy.

Σημειώνεται ότι για διευκόλυνση των πελατών πληρωμές μπορούν να γίνουν από την ιστοσελίδα www.jccsmart.com.

Για τις Ι.Τ.Θ. που ενοικιάζονται από Κυβερνητικά Τμήματα, η πληρωμή θα γίνεται με Διορθωτικό Δελτίο, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Από την 16η  Φεβρουαρίου 2019, οι ενοικιαστές θα μπορούν να ανανεώνουν την ενοικίαση αφού πληρώσουν πρόσθετη επιβάρυνση ύψους €5, ενώ από την 1η Μαρτίου 2019, οι Ι.Τ.Θ. των οποίων δεν έχει ανανεωθεί η ενοικίαση θα αποδεσμεύονται αυτόματα.  

Το ύψος του ενοικίου έχει ως εξής
- για ένα έτος: 31,00 EUR
- για δύο έτη: 55,00 EUR
- για τρία έτη: 85,00 EUR

Τηλ. 77778013.