Πρόσκληση ενδιαφέροντος ενοικίασης υποστατικού για στέγαση Ταχυδρομικού Γραφείου στη Λεμεσό

2/04/2018

Από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, ζητείται εκδήλωση ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν κα τάλληλο υποστατικό στη Μέσα Γειτονιά Λεμεσό που περικλείεται μεταξύ των οδών Ιερού Λόχου, Αγίας Φυλάξεως, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄(Μέσα Γειτονιά) και Μάρκου Δράκου σύμφωνα και με τον χάρτη που επισυνάπτεται.

Το υπό ενοικίαση υποστατικό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Το υπό ενοικίαση υποστατικό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  α) Να έχει εμβαδόν 500-600τ.μ. (Να υποβληθεί σχέδιο/κάτοψη του υποστατικού).
  β) Να διαθέτει 6-8 χώρους στάθμευσης οχημάτων πελατών, 7 χώροι στάθμευσης προσωπικού και χώρο στέγασης 30-35 μοτοσικλετών.
  γ) Να διαθέτει κατάλληλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
  δ) Να διαθέτει τρεις τουαλέτες (η μία για ανάπηρους), νιπτήρες και συνεχή παροχή νερού.
  ε) Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού.
  στ) Ο ιδιοκτήτης να κατέχει πιστοποιητικά ή άδειες του υποστατικού που ήθελαν ζητηθεί (τοπογραφικό, τίτλο ιδιοκτησίας, άδεια οικοδομής).

 2. Ο ιδιοκτήτης, το υποστατικό του οποίου θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει πενταετές ενοικιαστήριο συμβόλαιο με δυνατότητα ανανέωσης του.

 3. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στο Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ν΄ αναγράφουν στην πάνω αριστερή γωνιά του φακέλου “ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕMΕΣΟ” και να φτάσουν στην οδό Προδρόμου 100, 2063 Στρόβολος, 1ος όροφος, Γραφείο 32 μέχρι 23 Απριλίου 2018.

 4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Τηλέφωνο 22805732.