Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Εργαλείο Τιμών Δεμάτων

11/12/2019

Αν θα αποστείλετε δέμα σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, μπορείτε να αξιοποιήσετε το εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για προώθηση της διαφάνειας στις τιμές. Πατήστε εδώ