Βράβευση για Υπηρεσία EMS Datapost

14/05/2019

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν βραβευθεί με το βραβείο Silver Level από τον Οργανισμό EMS Cooperative για την αξιοπιστία τους στην παράδοση των αντικειμένων EMS DATAPOST.

Στον οργανισμό EMS Cooperative συμμετέχουν πέραν των 180 Ταχυδρομείων και ως προϋπόθεση για την κατάκτηση κάποιου από τα βραβεία είναι και το ποσοστό έγκαιρης παράδοσης των αντικειμένων, νοουμένου ότι υπερβαίνει το 95% όλων των εισερχομένων αντικειμένων.

Έχουν βραβευτεί συνολικά 18 χώρες. 

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία με αφορμή την βράβευση αυτή διαβεβαιώνουν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για συνέχιση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινό.