Πάφος-Πρόσκληση ενδιαφέροντος ενοικίασης υποστατικού για στέγαση του Επαρχιακού Ταχυδρομικού Γραφείου

29/06/2018

Από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ζητείται εκδήλωση ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν κατάλληλο υποστατικό στην Πάφο, το οποίο να περικλείνεται μεταξύ των Οδών Νικολάου Έλληνα, Νεαπόλεως, Αλεξάνδρου Υψηλάντη, Λεωφόρου Μεσόγης, οδού Αθηνάς, Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, Λεωφόρου Τάσου Παπαδόπουλου και Λεωφόρου Αναβαργού για στέγαση του Επαρχιακού Ταχυδρομικού Γραφείου Πάφου.

1. Το υπό ενοικίαση υποστατικό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχει εμβαδόν περίπου 1000 τ.μ.  (Να υποβληθεί σχέδιο/κάτοψη του υποστατικού).

β) Να διαθέτει   χώρους στάθμευσης  πελατών και   για το προσωπικό.

γ) Να διαθέτει ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

δ) Να διαθέτει 4 (τέσσερεις) τουαλέτες για άνδρες και γυναίκες, μία τουαλέτα για Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), νιπτήρες και συνεχή παροχή νερού.

ε) Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού.

στ) Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού να διαθέτει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή άδειες που ήθελαν ζητηθεί (τοπογραφικό, τίτλο ιδιοκτησίας, άδεια οικοδομής, άδεια χρήσης κλπ).

ζ) Να διαθέτει προσβάσεις και χώρους για ΑΜΕΑ.

2. Ο ιδιοκτήτης, το υποστατικό του οποίου θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει ενοικιαστήριο συμβόλαιο διαρκείας 5 ετών με δικαίωμα ανανέωσης 2 συν 2 έτη.

3. Η πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη το Διευθυντή του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, και να φτάσει στην οδό Προδρόμου 100, 2063  Στρόβολος, 1ος όροφος, Γραφείο 32, μέχρι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, 2018, ώρα 14.00.
Στην πάνω αριστερή γωνιά του φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΦΟΥ».

4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Τηλέφωνο 22805732.

Αρ. Φακ.: 16. 7.01.55/VI
Ημερομηνία: 29 Ιουνίου, 2018