Υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) από το Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς

28/12/2018

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, πληροφορεί το κοινό ότι από τις 2 Ιανουαρίου, 2019 παρέχονται και υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) από το Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς.

Το Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς, έχει μεταστεγασθεί πρόσφατα, και στεγάζεται πλέον σε νέο υποστατικό στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 20, 2800 Κακοπετριά, στο παλαιό κτήριο του Συμβουλίου Βελτιώσεως Κακοπετριάς.

Στο νέο Ταχυδρομικό Γραφείο έχουν εγκατασταθεί καινούργιες Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες (Ι.Τ.Θ.) με τους ίδιους αριθμούς και τον ίδιο Ταχυδρομικό Κώδικα.

Οι ενοικιαστές των Ι.Τ.Θ. θα παραλαμβάνουν νέα κλειδιά και θα παραδίδουν τα παλιά στο νέο Ταχυδρομικό Γραφείο.