Εξυπηρέτηση Ταχ. Κωδικών 4004, 4005 και 4100

13/02/2019

Προς όλους τους κατοίκους οι οποίοι διαμένουν σε υποστατικά με ταχυδρομικό κώδικα: 4004, 4005 και 4100

Φέρεται εις γνώση σας ότι από τη Δευτέρα 04/03/2019 η παραλαβή όλων των συστημένων ταχυδρομικών αντικειμένων και μικροδεμάτων θα διεξάγεται από το:

Ταχυδρομικό Γραφείο Αγίου Νικολάου

οδός Γεωργίου Γρίβα Διγενή 47,

3101 Λεμεσός

αντί του Ταχυδρομικού Γραφείου Μέσα Γειτονιάς όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Η πιο πάνω αλλαγή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.