Εξυπηρέτηση Ταχ. Κωδικών 4107 και 4108

13/02/2019

Προς όλους τους κατοίκους οι οποίοι διαμένουν σε υποστατικά με ταχυδρομικό κώδικα: 4107 και 4108

 Φέρεται εις γνώση σας ότι από τη Δευτέρα 04/03/2019 η παραλαβή όλων των συστημένων ταχυδρομικών αντικειμένων και μικροδεμάτων θα διεξάγεται από το:

Ταχυδρομικό Γραφείο Γερμασόγειας

οδός Χριστάκη Κράνου 11

4041 Γερμασόγεια

αντί του Ταχυδρομικού Γραφείου Μέσα Γειτονιάς όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Η πιο πάνω αλλαγή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.