20/03/2020 Αναστέλλεται η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων

20/03/2020

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι αναστέλλεται η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων για όλες τις χώρες του εξωτερικού  για όλες τις υπηρεσίες, πλην της υπηρεσίας ταχυμεταφορών QUICKPOST.