Απάτη μέσω Μηνυμάτων SMS και διαδικτύου!

25/09/2019

Πληροφορούμε το κοινό ότι αποστέλλονται από επιτήδειους μηνύματα όπως το πιο κάτω, με SMS ή/και μέσω διαδικτύου, με το οποίο πληροφορείται ο πολίτης ότι δήθεν έχει κερδίσει σε διαγωνισμό που προκήρυξαν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία. 

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κυπριακά Ταχυδρομεία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση με τα μηνύματα αυτά και καλούν το κοινό να τα αγνοεί.