Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες

Α. Χρέωση για Νέα Ενοικίαση Ι.Τ.Θ.

  Περίοδος Νέας Ενοικίασης

Διάρκεια νέας ενοικίασης

Από 1/1-31/3
(Α’ Τρίμηνο)

Από 1/4-30/6
(Β’ Τρίμηνο)

Από 1/7-30/9
(Γ’ Τρίμηνο)
Από 1/10-31/12
(Δ’ Τρίμηνο)

1 χρόνος

€37,00
(31,00+6)

€29,25
(23,25+6)

€21,50
(15,50+6)
€13,75
(7,75+6)

2 χρόνια

€61,00
(€55,00+6)

€60,25
(54,25+6)

€52,50
(46,50+6)

€44,75
(38,75+6)

3 χρόνια

€91,00
(€85,00+6)

€84,25
(78,25+6)

€76,50
(70,50+6)

€68,75
(62,75+6)


Β. Χρέωση για Ανανέωση Ενοικίου Ι.Τ.Θ.

Περίοδος

Ενοίκιο

1 χρόνος

€ 31,00

2 χρόνια

€ 55,00

3 χρόνια

€ 85,00


Γ. Χρέωση για αντικατάσταση κλειδιού:

€ 6,00