Έντυπα

Αίτηση Ταχυδρομικού Πράκτορα

Αίτηση Αναζήτησης Αντικειμένου

Αίτηση για την υπηρεσία Poste Restante

Αίτηση για άδεια χρήσης Μηχανής Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών

Έντυπο Καταγραφής Στοιχείων Πελατών

Έντυπο Παραπόνων

Αίτηση μεταβίβασης για Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα (Ι.Τ.Θ) - υφιστάμενος ενοικιαστής

Αίτηση μεταβίβασης για Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα (Ι.Τ.Θ) - νέος ενοικιαστής

Αίτηση για Προώθηση Αλληλογραφίας (Redirection)

Εξουσιοδότηση για πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων (SEPA)

Αίτηση για Επιστροφή ΦΠΑ (IOSS)


 

Εκδόσεις

Ταχυδρομικός Κώδικας

Ταχυδρομικά Γραφεία

Τιμοκατάλογος Κυπριακών Ταχυδρομείων

Κατάλογος Απαγορεύσεων-Ανά χώρα προορισμού

Ενημερωτικό έντυπο για Κέντρο Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.)

Συχνές Eρωτήσεις