Έντυπα

Αίτηση για την υπηρεσία Parcel24

Αίτηση για την υπηρεσία Poste Restante

Αίτηση Αναζήτησης Αντικειμένου

Αίτηση για άδεια χρήσης Μηχανής Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών

Έντυπο Καταγραφής Στοιχείων Πελατών

Έντυπο Παραπόνων

Αίτηση μεταβίβασης για Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα (Ι.Τ.Θ) - υφιστάμενος ενοικιαστής

Αίτηση μεταβίβασης για Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα (Ι.Τ.Θ) - νέος ενοικιαστής

Αίτηση για Προώθηση Αλληλογραφίας (Redirection)


 

Εκδόσεις

Ταχυδρομικός Κώδικας

Ταχυδρομικά Γραφεία

Τιμοκατάλογος Κυπριακών Ταχυδρομείων